3. Anathema / Needmine

Anathema (curse in plain language)
Based on ethnic style of poetry, this curse is aimed to those, who betrayed and destroyed Estonian families, or deported or killed our people.

H. Adamson

Hüüdis Uku ülijumal
Taara taevaste taganta:
“Anateem äraaandjaile,
needus rahvareetureile,
kes kullad kätkista kiskund,
hõbedada hällista haarand,
viskand võõrasse vilusse
paiskand põhja pakasesse!

Anateem äraandjaile,
Needus rahvareetureile,
Kes kallid kurjale kinkind,
Annud armsad helvetile,
Pantind parimad põrgule,
Valitumad varjuvalda!

Anateem äraandjaile,
Needus rahvareetureile,
Lõikasid kes lee ja leiva,
Võtsid võõra verevaeva,
Südameverise sünnimaa,
Igipõlise õnnemaa!

Anateem äraandjaile,
Needus rahvareetureile,
Kes on hõimu hävitanud,
Suguvõsa suretanud,
Perekonda purustanud,
Lapsed lahutand vanemaist!

Anateem äraandjaile,
Needus neile reetureile,
Kellest muru muserdunud,
Pilvest veri piserdunud,
Taevas kaarest kaarde tardund,
Veerest veerde viha vimmas!

Ei eales terves elus
Tulgu tuhandeski põlves
Rõõmu rahvareetureile,
Õnne äraandijaile
Ärgu olgu äraandjal
Ei koduda ega kollet,
Ei leeda ega leiba,
Ei maada maha heita,
Ega puud, kus all puhata!

Ärgu olgu äraandjal
Ei suurta suguvõsada
Ega hulka hõimulisi,
Paljupäida perekonda,
Kes ta kalmul kurvastaksid,
Haual hulgana halaksid!

Ärgu olgu äraandjal
Püsi maa pääl, asu maa all,
Raasukestki kuskil rahu –
Ei elussa heideldassa,
Hauassagi asudessa!

Nõnda olgu, sedas’ saagu,
Ikka igavesti jäägu
Hulkadele hoiatuseks,
Mitmele manitsuseks,
Kõikidele kinnituseks,”
Hüüdis Uku ülijumal,
Taara taevaste taganta;
Müristas, et maa vabises,
Kaljud kaheksi katkesid,
Paed puruksi paiskusid.