Charter

The Charter of the Estonian Sub-Branch was signed on 15.11.1969 (State Council Minutes 216-69)

Eesti All-Osakonna asutamisürik väljastati R.S.L.Osariigi osakonna poolt 15.11.1969.a. ( Osariigi Nõukogu protokoll 216=69)

Estonian Sub-Branch Charter, Returned and Services League