In Memoriam

  1. List of departed comrades from our organization since the beginning. The illustration depicts the last rites for fallen in battlefield in Ancient Estonia.

Meie organisatsiooni asutamisest saadik manalasse varisenud kaasvõitlejad. Kõrvalolev illustratsioon kujutab muinas-eesti maleva langenute viimast austamist.

In Memoriam Estonian Sub-Branch

[TABLE=4]SUUR, Elmar

SETON, Voldemar

SIIMPOEG, Edgar

KINGRE, Heiki

JÄRVESALU, Juhan

OSER, Jüri

TIKOFT, Martin

They shall grow not old, as we that are left grow old,
Age shall not weary them, not the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning

We will remember them
Lest we forget!

Nemad ei vanane, nagu meie, kes me jäime alles,
Nemad ei väsi, ega aastad koorma neid,
Kui päike loojub, ja päeva hakul

Me mäletame neid!
Neid iialgi ei unusta!