2. After the Explosion / Pärast plahvatust

Moment of meditation

A lad of Valga – Harri Asi, and myself joined an Estonian battalion in Võru on 28.08.41. and with it moved to the plains of Sarmatia to try to repay the outrage committed to the Estonian people. We both were designated to the same company and even the same platoon. We also were extremely lucky to escape the jaws of the Beast – the War in one piece. We even happened to be in the same POW camps- Uklei and Zedelghem.

After the war our ways parted, he went to Canada and became a poet. I went to Australia and concentrated on more prosaic things.

Remembering him and the events in those days I present his thoughts about the essence and results of the War.

After the explosion

Harri Asi
I know that the war was a huge explosion crushing everything.
In those senseless days I stood alone in my own shadow between heaven and earth.
I saw earth rising to the heaven full of momentary blood-scented flowers of fire.
I felt the heavens collapse in heavy slabs onto my heart.
And from the soiled furrows of the ploughed sky into my bosom crumbled the gray
flower of despair.
My eyes opened for a look into the bomb craters, those countless footprints of the war,
from where to me yawned the emptiness and absurdity of its being.
And fear, suffocating fear, surged into my being from blood-mired trenches during the
death indebted nights.
I saw that fear sometimes in the bitter experienced hearts of my comrades flattening into
clotted water of rage, which flowed nowhere, and many from these depths
are unable to surface again to see the sun in the sky, the sky in human
eyes, and human eyes in a peaceful day.

It’s true that in the war I lost the little and misty-faced God of my childhood and found
Him again in the prison camps in my own existence.
It’s certain that in the war I experienced for the first time real Christianity,
often manifested in a shared last crust of bread, a halved cigarette or in the obvious sacrifice of one’s life for one’s comrade.
It’s undisputed that in the war I saw justice becoming death, death becoming truth
and man degrading into a beast who killed and who was killed
And even though I don’t know who the real killers were and why they killed, I still
retain my belief in humanity.

Translated by Raivo Kalamäe


Mõtisklushetk

Astusime koos Valga poisi Harri Asi’ga 28.08.41 Võrus Eesti Kaitsepataljoni.ja siirdu-sime Sarmaatia lagendikele eesti rahvale tehtud ülekohut tasuma. Sattusime ühte kompaniisse ja isegi samasse jakku. Tema oli pikem poiss ja oli jao teine, mina oma 1.80-ga olin kaheksas. Meil mõlemal oli õnne, et ei jäänud selle suure metsalise – sõja – lõugade vahele. Isegi sõja lõppedes sattusime Ukleis ja Zedelghemis ühte vangilaagrisse. Peale vangilaagrit ühendus katkes. Tema siirdus Kanadasse, kus alustas luuletaja karjääri, mina aga Austraaliasse muid igapäevaseid asju tegema.
Meenutades teda ja tolleaegseid läbielamusi, esitan alljärgneva Harri mõttekäigu sõja olemusest ja tagajärgedest.

Pärast plahvatust

Harri Asi
Ma tean, et sõda oli suur plahvatus, mis mullistas kõik.
Taeva ja maa vahel seisin ma üksinda iseenese varjus noil meeletuil päevil.
Mulda nägin ma tõusmas taevasse, täis verelõhnaseid, hetkelisi tulililli.
Laotust tundsin ma varisemas oma südamele raskete lahmakatena.
Ja pahupidi küntud taeva määrdunud vaost pudenes mu põue lootusetuse hall õis.
Mu silmad avanesid vaatama pommitrehtreisse, neisse sõja lugematuisse jalajälisse,
kust haigutas mulle vastu ta olemuse tühjus ja mõttetus.
Ja hirmu, lämmatavat hirmu uhkas minusse poriveristest jooksukraavidest surmale
võlgujäänud öil.
Seda hirmu nägin ma vahel kaaslaste kogemuskibedais südameis kolkumas umbseks
vihaveeks, mis ei voolanud kuskile, ja mille põhjast paljud ei suudagi enam tõusta
pinnale taasnägemaks päikest taevas, taevast inimsilmis ja inimsilmi rahulikus päevas

On tõsi, et ma kaotasin sõjas oma lapsepõlve väikese ja uduse näoga Jumala ning
taasleidsin ta vangilaagris iseenese olemasolus.
On kindel, et ma kogesin sõjas esimest korda tõelist kristlust, mis avaldus sageli
vaid viimse leivatüki jagamises, sigareti poolitamises, või siis endastmõiste-
tavas surmaminekus kaaslase eest.
On vastuvaidlematu, et sõjas nägin ma õigust saamas surmaks, surma muutumas
tõeks ja inimest alandumas loomaks, kes tappis ja keda tapeti.
Ja kuigi ma ei tea, kes olid tõelised tapjad ja mispärast tapeti, säilitasin ma
ometi usu inimesse