1. About Us / Kes meie oleme

Estonian Sub-Branch of the Returned and Services League of Australia

Welcome to the homepage the Estonian Sub-Branch of the R.S.L. of Australia. We would like to introduce ourselves, our aims and share with you nearly 40 years of activities. As the webpage will be visited by our Australian friends and hopefully also by other interested people around the world, some of the items will be in English.

Our membership is a part of fighting generation, which diminishes daily, until the last of us has gone to the eternal battlefield. But until that happens, our organization will continue and:

 • will rally Estonian veterans in Australia
 • will deepen the friendship hardened on battlefield
 • will keep alive the memories of those, who gave their lives for their homeland
 • will assist veterans in need
 • will pass on to the next generations the will to defend their people and homeland

To join our organization, any Estonian veteran must show at least 6 months service in any branch of defense forces of any country, must be Australian citizen and subscribes to our aims and principles. The General Meeting of the Sub-Branch will assess the application and make a decision on advice of the Committee of the Sub-Branch.

Our Committee consists of seven yearly and separately elected members. At present there are the following members:

 • President – Raivo Kalamäe
 • Sen. Vice President – Ago Kuru
 • Jnr. Vice President – Ottomar Murakas
 • Hon. Secretary – Leo Laanemaa
 • Hon. Treasurer – Kaljo Aare
 • Asst. Secretary – Hilda Kaard
 • Asst. Treasurer – Bruno Tohver

Each year on Anzac Day, the 25th of April, we take part in the Anzac march, where over 20,000 veterans are applauded by hundreds of thousands of on lookers. Our blue-black-white banner has been carried on that march 41 times!

Eesti Sõjaveteranide Liit

Käesoleva kodulehega tuleb Eesti Sõjaveteranide Liit avalikkuse ette, et tutvustada ennast ja anda väikest ülevaadet organisatsiooni  41 aastasest tegevusest ja eesmäridest. Kuna kodulehte loevad ka meie austraallastest sõbrad ja loodetavasti ka laiem publik, oleme kasutanud osaliselt ka inglise keelt.

Oleme osa võitlevast põlvkonnast, mis päev-päevalt väheneb, kuni kõik oleme siirdunud igavestele võitlustandreile. Kuni see ükskord juhtub, tegutseb organisatsioon edasi ja:
koondab endisi ja praeguseid eesti soost sõjamehi-veterane Austraalias,

 • et süvendada ühiselt võitlustes karastatud sõpruskonda,
 • et alal hoida mälestust neist, kes andsid oma elu kodumaa ja eesti rahva hea käekäigu eest,
 • et abistada kaasvõitlejaid, kes on sattunud hädaolukorda või kannatavad sõjahaavade tõttu,
 • et anda edasi ja kinnitada meie järeltulevatele põlvedele kindlat tahet kaitsta oma kodumaad ja rahvast.

Kuna RSL’iga ühinemise tingimused on aastate jooksul palju pehmenenud, siis võib meiega ühineda eesti sõjamees, kes on teeninud vähemalt 6 kuud mingis sõjaväes ja tunnustab meie organisatsiooni põhimõtteid. Sooviavalduse kohta teeb otsuse, peale isikuandmete kontrolli, meie üldkoosolek juhatuse ettepanekul.

Meie juhatus koosneb vähemalt seitsmest igal aasta peakoosolekul iga ameti peale eraldi valitud liikmest. Praegune juhatuse koosseis:

 • President – Raivo Kalamäe
 • Vanem abipresident – Ago Kuru
 • Noorem abipresident – Ottomar Murakas
 • Sekretär – Leo Laanemaa
 • Laekur – Kaljo Aare
 • Abisekretär – Hilda Kaard
 • Abilaekur – Bruno Tohver

Meie üldkoosolekud toimuvad iga kuu teisel neljapäeval, algusega kell 12.00, Sydney Eesti Majas, väljaarvatud jaanuari kuu, kus koosolek ei toimu ja mai ning septembri kuud, mil koosolek toimub Thirlmeres. Aastakoosolek toimub veebruarikuu teisel pühapäeval, kell 11.00.

Iga aasta 25. aprillil võtame oma esindusüksusega osa RSL’i poolt korraldatud ANZAC marsist, samuti sellele järgneval pühapäeval toimuvast Thirlmere ANZAC üritusest. Anzac marsist Sydneys võtab igal aastal osa tublisti üle 20 000 veterani, keda tervitavad sajad tuhanded pealtvaatajad. Meie sini-must-valge on neil marssidel lehvinud senini 37 korda!